English | 简体中文
 
首页 关于我们 产品信息 询价 新闻中心 联系我们 银行信息 库存  
  库存
型号 厂商 年份 批号 数量 备注
RHM0050MP021S3B1105 MTS The fresh date code bag packing 100pcs Protection Nazzel
RHM0050MP021S3B1105 MTS The fresh date code bag packing 100pcs 89RMB unit price
RHM0050MP021S3B1105 MTS The fresh date code bag packing 100pcs 89RMB unit price
E68S15-1024-6-L-5 unit price 100RMB China unit price 100RMB 50
PCI9056BA66BI PLX 07+ BGA 700
MB90F574APFV-GE1 FUJI 07+ QFP 2012
AT89S52-24PU ATMEL 2010+ DIP 1000
M62552FP MIT 04+ SOP 3000
M62552GP RENESAS 08+ TSSOP 10000
HD6417327BPZ120V RENESAS 06+ BGA 506
HD6417300BLZ120V RENESAS 04+ BGA 3000
NCP21XW223K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XW223J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XW222K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XW222J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XW153K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XW153J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XV103K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XV103J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XQ471K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XQ471J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XQ102K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XM472K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XM472K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XM472J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XM221K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21XM221J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21WF104K03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21WF104J03RA SMD 09+ MURATA 86200
NCP21WB473K03RA SMD 09+ MURATA 86200
共 93189 条 首页 上一页 下一页 未页  目前在 1/3107 页 转到第
型号   数量
RHM0050MP021S3B1105 100pcs
RHM0050MP021S3B1105 100pcs
RHM0050MP021S3B1105 100pcs
E68S15-1024-6-L-5 unit price 100RMB 50
PCI9056BA66BI 700
MB90F574APFV-GE1 2012
AT89S52-24PU 1000
M62552FP 3000
M62552GP 10000
HD6417327BPZ120V 506
HD6417300BLZ120V 3000
NCP21XW223K03RA 86200
NCP21XW223J03RA 86200
NCP21XW222K03RA 86200
NCP21XW222J03RA 86200
NCP21XW153K03RA 86200
NCP21XW153J03RA 86200
NCP21XV103K03RA 86200
NCP21XV103J03RA 86200
NCP21XQ471K03RA 86200
NCP21XQ471J03RA 86200
NCP21XQ102K03RA 86200
NCP21XM472K03RA 86200
NCP21XM472K03RA 86200
NCP21XM472J03RA 86200
NCP21XM221K03RA 86200
NCP21XM221J03RA 86200
NCP21WF104K03RA 86200
NCP21WF104J03RA 86200
NCP21WB473K03RA 86200
NCP21WB473J03RA 86200
NCP21WB333K03RA 86200
NCP21WB333J03RA 86200
NCP18XW682K0SRB 86200
NCP18XW682K03RB 86200
NCP18XW682J0SRB 86200
NCP18XW682J03RB 86200
NCP18XW682E0SRB 86200
NCP18XW682E03RB 86200
NCP18XW332K0SRB 86200

联系人:连先生
电话:0755-89328777
传真:0755-22393777
QQ:749324296


联系人:庄小姐
电话:0755-22392777 
传真:0755-22393777
QQ:749191079

版权所有© 2005-2024 国鑫电子科技有限公司 技术支持:深圳做网站 搜度科技